KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest Dziupla Group Spółka z o. o, ul. Bielska 95, 43-384 Jaworze, zwana dalej „Administratorem”, z którą można skontaktować się poprzez wiadomość wysłaną na adres biuro@mojadziupla.pl.
   
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. rejestracji i obsługi konta użytkownika w serwisie mojadziupla.pl – podstawą prawną przetwarzania jest  art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy),
  2. w celach statystycznych i analitycznych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych – prowadzenie analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności),
  3. ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym).

   Odbiorcami danych osobowych będą CODECONCEPT SP. Z O.O. ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice, ARSKOM GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Wioślarska 8, 00 – 411 Warszawa,  a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych uzależniony jest od celu, dla którego dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:
  1. okres realizacji trwania umowy o założenie konta w Serwisie – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy,
  2. do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym,
  3. do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  4. po okresach wskazanych w pkt a) – c) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
    
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  2. prawo do przenoszenia danych – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy,
  3. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)  w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
    
 5. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości założenia konta w naszym Serwisie. Podanie danych w pozostałych celach wskazanych w pkt 3 jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich realizacji.